Език   Bulgarian English
Валута   £ $ лв.

Топлоизолации

 

Топлоизолационната функция е основната функция за една топлоизолационна система. Тя зависи пряко от вида, свойствата и качеството на използвания топлоизолационен материал. По този начин, вложеният топлоизолационен материал определя ефективността на енергоспестяването, а от там и съответно разходите за отопление и охлаждане.